KENT U DE VOORZORGSVOLMACHT VOORZIEN BIJ DE WET VAN 17 MAART 2013 ?

In de praktijk worden wij meer en meer geconfronteerd met mensen die op een bepaald moment niet meer in staat zijn hun administratieve en financiële zaken zelf af te handelen.

Dit kan het gevolg zijn van ouderdom, het kan ook het gevolg zijn van een reguliere ziekte .

Als iemand zijn normale verplichtingen niet meer naleeft ontstaat een vacuüm omdat de familieleden eventueel wel willen inspringen maar een aantal juridische beslissingen (bv. bancaire handtekeningen etc.) niet kunnen plaatsen.

De enige oplossing die er dan bestaat is dat een voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld over de desbetreffende persoon, het is een procedure voor de Vrederechter die wel wat moeilijkheden met zich meebrengt, voornamelijk op het vlak van medische bewijsvoering.

Dit alles kan vermeden worden als iemand “op voorhand” een voorzorgsvolmacht redigeert.

U kan onderhands (dus u hoeft geen notaris te raadplegen, en niemand moet dat op voorhand weten) een volmacht redigeren.

Hierin vermeldt u dat, indien u in een toestand zou komen zoals hiervoor beschreven waarbij u zelf niet meer in staat bent om administratieve en financiële verplichtingen af te handelen, wie u dan zal moeten vertegenwoordigen en onder welke voorwaarden en controle dat moet gebeuren.

Deze  “voorzorgsvolmacht” moet worden geregistreerd in een Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten.

De voordelen van deze zeer eenvoudige administratieve akte zijn bijzonder: 

 • U bepaalt zelf wie uw lasthebber zal zijn (en niet de Vrederechter die eventueel een vreemde zou aanstellen indien u in een dergelijke fysieke toestand zou verzeilen); 
   
 • U kan zelf bepalen hoe de controle op uw volmachtgever geschiedt (bv. dat hij het akkoord moet hebben van 2 andere vertrouwenspersonen) en dit alles om mistoestanden uit te sluiten; 
   
 • Diegenen die voor u zorg moeten dragen in dergelijke toestand zijn niet verplicht om een specifieke procedure op te starten in een dergelijke crisistoestand; 
   
 • Indien de toestand waarin u zich bevindt definitief zou worden na een periode, dan kan de lasthebber op een eenvoudigere wijze omzetting vragen naar een mandaat als voorlopig bewindvoerder bij de Vrederechter; 
   
 • Deze problematiek is opgenomen in de Wet van 17 maart 2013, bijstand van een advocaat met expertise in personen- en familierecht is evenwel aangewezen;

Wij hebben vastgesteld bij ons cliënteel dat het vaak een “gemoedsrust” geeft als men weet dat men ook die zaken zelf heeft georganiseerd op voorhand.

Ook mensen op een welbepaalde leeftijd die nog fit zijn, maar die rondom zich aftakeling vaststellen van vrienden of personen met dezelfde leeftijd, kunnen vaak opnieuw gemoedsrust vinden als zij ook deze problematiek nog zelf met volledige handelingsbekwaamheid hebben kunnen organiseren.

Vanzelfsprekend staan wij ter beschikking voor bijstand en aanvullend advies.


Copyright © 2016 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s